Veronika Tomášková 246 040 466 veronika.tomaskova@wolterskluwer.com

Program konference 2021 – osobní účast

(2. listopadu 2021)

Program konference na rok 2021 ještě připravujeme. Jaký byl program minulého ročníku?

8:30 – 9:00 Prezence účastníků, Přihlašování do MS Teams  
9:00 – 9:15 Slovo úvodem  
9:15 – 9:45 Role zástupce ředitele při řízení kvality vzdělávání ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.
9:45 – 10:05 Aktuální témata v šablonách Mgr. Lucie Karešová a Mgr. Martina Čapková, odbor administrace zjednodušených projektů OP VVV
10:05 – 10:35 Střední článek podpory a odbřemeňování škol Ing. Jaroslav Jirásko, MBA, vedoucí oddělení podpory škol MŠMT
10:35 – 11:00 Administrativní činnosti základních škol – výsledky projektu Mgr. Michal Vančura a Ph.D.,  řešitel projektu TAČR TIRSMSMT935, PedF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
11:00 – 11:20 Přestávka na kávu  
11:20 – 11:40 Krize jako příležitost (a nejen pro zástupce) Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., ředitelka školy, a autorka odborných publikací a lektorka 
11:40 – 12:00 Když se řekne odbřemenění Mgr. Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, o.p.s.
12:00 – 12:40 Zástupce ředitele a činnosti související se změnou ŠVP PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu, garantka školské legislativy pro Řízení školy
12:40 – 13:10 Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Zlatá karabina 2021  
13:10 – 14:10 Oběd  
14:10 – 14:30 Co právníci vědí (p)o Covidu a co nám ještě soudy musí říct Mgr. Alice Kubů Frýbová, advokátka, AK Holubová advokáti, s. r. o.
14:30 – 14:50 MUPy online – nástroj pro rozvoj klíčových kompetencí Mgr. Andrea Vedralová, Škola můj projekt

 

Konzultační hodiny ohledně šablon pracovnici z MŠMT budou v době od 9:30 – 11:00 a 12:30 – 13:00.

Informace o konferenci jsou průběžně akualizovány!