Veronika Tomášková 246 040 466 veronika.tomaskova@wolterskluwer.com

Program konference 2021 – osobní účast

(2. listopadu 2021)

Program konference na rok 2021 ještě připravujeme. Jaký byl program minulého ročníku?

8:30 – 9:00 Prezence účastníků, Přihlašování do MS Teams  
9:00 – 9:15 Zahájení konference  
9:15 – 9:30 Jak na šablony III Mgr. Martina Čapková, MŠMT, oddělení administrace zjednodušených projektů 1)
9:30 – 10:30 Novely právních předpisů a změny v činnosti zástupce ředitele PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu a garantka pro oblast školské legislativy pro redakci Řízení školy
10:30 – 11:00 Klima školy – jak může ovlivnit motivaci žáků k učení? Ing. Dana Pražáková, Ph.D., ČŠI
11:00 – 11:10 Přestávka  
11:10 – 11:25 Administrativní činnosti základních škol – první výsledky monitoringu Mgr. Michal Vančura, Ph.D., Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D., Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
11:25 – 11:35

Efektivní porady aneb Jak si poradit s poradou nejen ve školství (součástí bude křest knihy)

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8; Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA, ředitelka ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna
11:35 – 12:05 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zlatá karabina  
12:05 – 12:15 Přestávka  
12:15 – 12:30 Covid-19 jako učitelova nemoc z povolání? Mgr. Alice Frýbová, AK Holubová advokáti, s. r. o.
12:30 – 12:55 Práce s pedagogickým sborem – co dělá a jak jedná lídr ve škole Mgr. Petr Valenta, Ph.D., NPI ČR
12:55 – 13:30 Komunikace a spolupráce pedagogů ve škole Karin Marques, ředitelka ZŠ Brigádníků, Praha 10
13:30 – 13:50 Odcházení Bc. Jiří Stárek, ředitel ZUŠ Hostivař
13:50 – 14:00 Ukončení konference  

 

Konzultační hodiny ohledně šablon pracovnici z MŠMT budou v době od 9:30 – 11:00 a 12:30 – 13:00.

Informace o konferenci jsou průběžně akualizovány!