Veronika Tomášková 246 040 466 veronika.tomaskova@wolterskluwer.com

Program konference 2022

11. října 2022

8:30 – 9:00 Registrace účastníků  
9:00 – 9:15 Slovo úvodem  
9:15 – 9:45

Metodický portál Kvalitní škola a platforma Vzdělávání v datech

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc., ústřední školní inspektor
9:45 – 10:15 Střední článek podpory Mgr. Martina Běťáková, vedoucí oddělení podpory škol MŠMT
10:15 – 10:40 Jak nám mohou data pomoct pochopit nerovnosti ve vzdělávání? Václav Korbel, Ph.D., PAQ Research
10:40 – 11:00 Šablony I OP JAK a aktuální otázky Mgr. Lucie Karešová a Mgr. Martina Čapková, DiS., odbor řízení OP VK MŠMT
11:00 – 11:20 Přestávka na kávu  
11:20 – 12:00 Priority zástupce ředitele základní a střední školy ve školním roce 2022/2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu, garantka školské legislativy pro Řízení školy
12:00 – 12:20 Tři věci, u kterých se vyplatí spolupracovat se zřizovatelem Mgr. Alice Kubů Frýbová, advokátka, AK Holubová advokáti, s. r. o.
12:00 – 12:40 Předpoklady a dovednosti pedagogického lídra školy Mgr. Pavel Škramlík, ředitel SSZŠ Litvínov
12:40 – 13:00 Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Zlatá karabina 2022  
13:00 – 14:00 Oběd  
14:00 – 14:20 Kariérní systém a podpora ředitelů a zástupců ředitelů škol v Jihomoravském kraji Mgr. Jiří Nantl, LL.M., náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
14:20 – 14:40 Zřizovatel jako střední článek podpory Mgr. Renáta Zajíčková, poslankyně, starostka městské části Praha 5
14:40 – 15:00 Jaké jsou možnosti snížit spotřebu energie ve školách? Petr Zahradník

 

Konzultační hodiny ohledně šablon pracovnici z MŠMT budou v době od 9:30 – 11:00 a 12:30 – 13:00.

Informace o konferenci jsou průběžně aktualizovány.