Veronika Tomášková 246 040 466 veronika.tomaskova@wolterskluwer.com

Prezentace ke stažení 2021

Jednotlivé prezentace ke stažení budou aktivovány v průběhu přednášky dle programu konference Zástupce ředitele v hlavní roli.

Role zástupce ředitele při řízení kvality vzdělávání

1. část    2. část

ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.
Aktuální témata v šablonách  Mgr. Lucie Karešová, odbor administrace zjednodušených projektů OP VVV
Střední článek podpory a odbřemeňování škol Ing. Jaroslav Jirásko, MBA, vedoucí oddělení podpory škol MŠMT
Krize jako příležitost (a nejen pro zástupce) Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., ředitelka školy, a autorka odborných publikací a lektorka
Když se řekne odbřemenění Mgr. Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, o.p.s.
Zástupce ředitele a činnosti související se změnou ŠVP PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu, garantka školské legislativy pro Řízení školy
Co právníci vědí (p)o Covidu a co nám ještě soudy musí říct Mgr. Alice Kubů Frýbová, advokátka, AK Holubová advokáti, s. r. o.
MUPy online – nástroj pro rozvoj klíčových kompetencí Mgr. Andrea Vedralová, Škola můj projekt