Veronika Tomášková 246 040 466 veronika.tomaskova@wolterskluwer.com

Zástupce – včera, dnes a zítra

Tato úspěšná a oblíbená odborná konference se konala již po páté. V jejím průběhu byly opět slavnostně vyhlášeny výsledky 5. ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy „Zlatá karabina„. Vítězem se stal Josef Končel z Gymnázia Jana Palacha v Praze.

Soutěži i konferenci byla udělena záštita MŠMT i  Magistrátu hlavního města Prahy. Generálním partnerem byl ekoTab.

Příspěvky našich předních odborníků i zasvěcených lidí z praxe se věnovaly převážně aktuálním tématům, legislativním novinkám, upozornily na důležitost role zástupce ředitele a v neposlední řadě přinesly rady a praktická doporučení pro každodenní rutinní záležitosti či mimořádné události.

Programem prováděl Tomáš Hauptvogel, moderátor hlavní zpravodajské relace TV Prima a politického diskuzního pořadu Partie.

S příspěvky vystoupili

PhDr. Andrys Ondřej, MAE; Ing. Čepelová Marcela; PhDr. Mgr. Puškinová Monika, Ph.D.; PhDr. Trojan Václav, Ph.D.; Frýbová Alice, AK Holubová advokáti s. r. o.; Mgr. Kurka Martin; Hána Lukáš; Bruk Vojtěch; Křivánková Kateřina; Adami Kateřina; PhDr. Kendíková Jitka; Kohoutek Lukáš; Mašek Jan; Šrajer Michal

Místo konání

Magistrát hlavního města Praha
Mariánské nám. 2/2
11001 Praha 1

Program odborné konference Zástupce – včera dnes i zítra

od 8:30 do 9:00 Prezence
od 9:00 do 9:20 Zahájení, slovo úvodem
od 9:20 do 9:50

Kvalita vzdělávání z pohledu vzdělávacích výsledků, Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora

 

Náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA v rámci své prezentace pohlíží na kvalitu a efektivitu vzdělávání v České republice na základě vzdělávacích výsledků, kterých dosahují žáci na 1. stupni ZŠ, 2. stupni ZŠ a na středních školách, komentuje faktory a systémové intervence, kterými jsou výsledky žáků ovlivňovány, a nabízí také několik doporučení pro zvyšování kvality počátečního vzdělávání v České republice.

od 9:50 do 10:05

Realizace vašich potřeb prostřednictvím OP VVV podruhé, Ing. Marcela Čepelová, vedoucí oddělení zjednodušených projektů OP VVV

Představení výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Šablony II. Součástí příspěvku budou jak informace o výzvě, tak shrnutí největších rozdílů mezi Šablonami I a II. Jedním z největších je přitom fakt, že příjemci dotací mohou nově být také základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání.

V průběhu celého programu konference pak bude zajištěna možnost konzultace k administraci Šablon II.

od 10:05 do 10:45

Zástupce ředitele optikou pracovního práva, Monika Puškinová, specialistka na školskou legislativu a garant legislativy pro Řízení školy

Cílem příspěvku je komentář momentů, které vyvolávají dotazy v souvislosti s pracovním poměrem zástupce ředitele. Příspěvek je zaměřen na pracovní poměr zástupce ředitele veřejné školy.

Obsah:

– Ve kterých případech se pracovní poměr zakládá jmenováním? Ve kterých případech se jmenováním pracovní poměr mění?

– Kdy lze se zástupcem ředitele sjednat zkušební dobu? Jaké má její sjednání důsledky?

– Jaké skutečnosti mají vliv na příplatek za vedení zástupce ředitele veřejné školy?

– Jak se stanoví týdenní rozsah pedagogické činnosti zástupce ředitele veřejné školy?

– Jak lze ukončit pracovní poměr jmenovaného zástupce ředitele?

– Další otázky aktuální ke dni konání konference.

od 10:45 do 11:15

Vysychající pramen aneb Zástupci se do bludiště nehrnou, Václav Trojan, PedF UK

Reflexe ředitelských konkurzů posledního období ukazuje smutný trend. Počet zájemců klesá, na atraktivní střední školy přijdou přihlášky od dvou uchazečů, některé konkurzy na základní školy se odložily z důvodu nulového zájmu. Navíc citelně vysychá tradiční zdroj zájemců, neboť zástupci ředitelů znalí situace se do ředitelských židlí nehrnou. Neskončí to ovšem tak, že nakonec školy stejně povedou, pokud se popsaný trend nezastaví? Zkrátka – vážně i nevážně o zástupcích, konkurzech a současné škole…

od 11:15 do 12:05 Přestávka na oběd
od 12:05 do 12:25 Novinky v GDPR, Mgr. Alice Frýbová, advokátní kancelář Holubová advokáti s.r.o.
od 12:25 do 12:45

Školy a PR ve věku GDPR, Martin Kurka, advokátní kancelář e-Legal

Jakým způsobem pracovat s fotografiemi a videi za akcí? Jak přistupovat k sociálním sítím a příspěvkům od studentů či pedagogů? A co propagační materiály umístěné na webu škol? GDPR pro propagaci škol jasně a stručně.

od 12:45 do 13:05

Kritické myšlení – jak odhalit klamy a dezinformace, Lukáš Hána, lektor a konzultant, zakladatel projektu Kritické myšlení

Problém není to, že máme málo informací. Naopak. Máme jich až moc. A mnoho z nich je navíc zavádějících nebo úplně chybných. Pokud máme přístup k takto bohatým zdrojům informací, je čím dál tím důležitější se v nich umět vyznat a pracovat s nimi. Jak na to ale, když si informace protiřečí? Jak poznat co je pravda a co lež? Řešením je kritické myšlení. Na přednášce vysvětlím, co to je, jak ho používat a jak ho rozvíjet.

od 13:05 do 13:25

Zvol si info, aneb jak se nestat loutkou propagandy, Kateřina Křivánková, a Vojtěch Bruk, předsedkyně a místopředseda spolku Zvol si info

Příspěvek představí projekt Zvol si info a ukázky manipulativních technik moderních dezinformací a propagandy. Na konkrétních příkladech ukáže, jak odhalovat dezinformace, jaké nástroje k tomu používat, co mezi mladými lidmi momentálně koluje a také jak podle nás nejlépe přistupovat k samotné výuce této problematiky.

od 13:25 do 14:00 Slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina
od 14:00 do 14:20 Přestávka na kávu
od 14:20 do 14:40

Asistent pedagoga – zaměstnanec školy, Jitka Kendíková, ředitelka Základní školy a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského

Příspěvek se zaměřuje na témata spojená s asistenty pedagoga. Na základě platné legislativy bude postupně odpovídat zejména na následující otázky: Jaké mohou být role asistenta pedagoga ve škole? Jak s těmito zaměstnanci vedení školy pracuje? Jaké pracovní podmínky je třeba zajistit? V čem je práce asistenta pedagoga specifická? Čím se tito zaměstnanci liší od dalších pracovníků školy? Na jaké problémy se vedení školy musí v tomto ohledu připravit? Uvedená témata doplní nejen odkazy na platnou legislativu, ale i rady a příklady z každodenní praxe.

od 14:40 do 15:00

Třídnické hodiny, Lukáš Kohoutek, ředitel Jules a Jim

Všichni jsme již někde slyšeli o tom, že jsou třídnické hodiny důležité. Píšou to i v metodickém doporučení proti šikanování. Jak ale může kvartální administrace žákovských knížek napomáhat třídnímu klimatu? V příspěvku proto prozkoumáme základní typologii a cíle třídnických hodin, jejich vhodnou náplň, frekvenci, časovou dotaci a především principy, o které by se měla opírat. Vyplynou nám pak přínosy nejen pro jednotlivé třídy, ale i pro klima celé školy.

od 15:00 do 15:15

Brain & breakfast – pravidelná dávka inspirace, Jan Mašek a Michal Šrajer, program Brain & breakfast

Brain&Breakfast jsou inspirativní snídaně, při kterých každý měsíc zajímavé osobnosti (z minulosti například Eva Jiřičná, Jan Pirk či Milan Hejný) povídají o svém životním příběhu i oboru, ve kterém se pohybují. Ukazují jak barevné a zajímavé jsou světy kolem nás a co se děje tam, kam běžně nedohlédneme. Snídaně vznikly proto, abychom se neuzavírali ve svých bublinách, ale objevovali a učili se. Letos jsme začali snídaně živě promítat také do škol a ohlasy těch, kteří se zapojili, jsou nadšené. Poradíme vám, jak se do projektu zapojit i na vaší škole.

od 15:15 do 15:30 slavnostní zakončení konference 

Doprovodný program

Doprovodný program se konal po celý průběh konference v přilehlém sále i okolních prostorech. Návštěvníci konference se tak mohli podrobně seznámit s programy KUPROG: psychologická a speciálně pedagogická péče o děti a dospívající v MŠ, ZŠ a SŠ. Nechyběli ani odborníci z MŠMT, kteří poskytli konzultace k administraci šablon II.

 

Prezentace ke stažení

Asistent pedagoga – zaměstnanec školy Novinky v GDPR
Školy a PR ve věku GDPR Třídnické hodiny
Šablony II – změny Zástupce ředitele optikou pracovního práva
Kritické myšlení – jak odhalit klamy a dezinformace – připravujeme Vysychající pramen aneb Zástupci se do bludiště nehrnou- připravujeme
Kvalita a efektivita vzdělávání z pohledu vzdělávacích výsledků- připravujeme