Veronika Tomášková 246 040 466 veronika.tomaskova@wolterskluwer.com

2020: Nezastupitelný zástupce

Jak se za poslední rok stalo normou, konference měla podobu online setkání ve virtuálním prostředí Microsoft Teams. Většina příspěvků byla předtočena a přednášející tak mohli hbitě reagovat na četné dotazy z publika. Organizátoři si však museli poradit i s takovým oříškem, jako je rituál křtění knihy nebo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepšího zástupce roku.

Poté, co diváky přivítala moderátorka Markéta Beková, se úvodního slova chopila Naďa Eretová, šéfredaktorka redakce Řízení školy, která konferenci pořádá. Přítomné ředitelea jejich zástupce podpořil také ministr školství Robert Plagaa popřál jim, ať je v trvající nelehké situaci provází síla.

Šablony a nerovnosti

První blok konference nabyl podoby odborných vstupůa praktických rad odborníků, kupříkladu Martiny Čapkové z ministerstva školství, která přítomné provedla novými Šablonami III, nebo Moniky Puškinové zabývající se školskou legislativou. Zvlášť její příspěvek byl v chatu, který živě běžel po celou dobu konference, oceněn. Svou prezentaci směřovala do bodů, jež školy v současné době pálí: maturita či čerstvá novela o distančním vzdělávání. Připomněla, že škola je povinna se přizpůsobit podmínkám žáka.

Mezitím se v chatu rozjela diskuze, zda existuje facebooková skupina zaměřená čistě na zástupce ředitelů, na což Naďa Eretová zareagovala příslibem, že se pro zástupce chystá platforma a bude představena na příštím ročníku konference.

S tématem o provázanosti klimatu ve škole a motivace žáků navázala Dana Pražáková z České školní inspekce. „Jako vždy u příspěvků inspekce můžete čekat spoustu grafů a tabulek,“ otevřela svůj příspěvek vtipem, zatímco jí její prezentace dávala za pravdu. Prostřednictvím výsečí i sloupků zaměřila pozornost publika na problém notoricky provázející české školství – nerovnosti. Zmínila, že znevýhodněné dítě se nachází téměř na každé škole. „Jen o nich možná nevíme, anebo vědět nechceme.“ V chatu zaznělo, že by bylo zajímavé, kdyby se inspekce podívala přímo do online hodin.

Šampaňské na poradě

Po obědové pauze doplnili odborný blog ještě Michal Vančura a Lukáš Rokos z Jihočeské univerzity, když představili první výsledky monitoringu administrativních činností na čtyřiadvaceti základních školách ze čtyř krajů, a následovaly méně formální příspěvky, snad napasované na poobědovou únavu účastníků.

Tím prvním byl již zmíněný křest knihy Efektivní porady, který dynamické duo autorek – ředitelek Ireny Trojanové a Zuzany Svobodové – pojalo jako scénku z prostředí porady pedagogického sboru. Nechybělo ani šampaňské. Kniha držitelům nabídne návod, jak na přípravu porady i její reflexi. Obsahuje také příklady a praktické postupy, protože, jak poznamenala jedna z autorek: „Škola se skutečně bez drobných taháků neobejde.“

V druhém případě šlo o vyhlášení soutěže Zlatá karabina o nejlepšího zástupce. Vzalo na sebe podobu animovaného prostředí, kde za zvuku fanfár Naďa Eretová předčítala přívlastky, jimiž ředitelé svou pravou ruku do soutěže nominovali. „Stoprocentně spolehlivá a vstřícná, pracovitáa skromná,“ říkala, když předávala 1. cenu Pavlíně Maňasové, zástupkyni ze ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm. Rozhovor s ní si následuje na s. 35 a rozhovory s ostatními oceněnými tohoto ročníku vás čekají v následujících vydání Řízení školy.

Umění odejít

Navazující příspěvek přednesla advokátka Alice Frýbová. Mluvila o tom, za jakých okolností může učitel v případě nákazy koronavirem požadovat od školy hrazení platu, případně léčby. Základním kritériem byla prokazatelnost toho, že s nákazou přišel do styku ve škole. Odborný program byl následně zakončen dvěma prezentacemi věnovanými školnímu kolektivu.

Celou konferenci zakončila pedagogická osobnost Jiřího Stárka. Stál při reformě programů základních uměleckých škol a dodnes jednu v Hostivaři vede. Od Nadace Karla Janečka také získal titul Laskavec roku 2018 – za zpřístupnění ZUŠek seniorům a vytvoření „akademie třetího věku“. Svou závěrečnou řeč věnoval ryze lidskému tématu.

„Rád bych nabídnul prostor k přemýšlení, zda ke kompetencím ředitele nepatří jedna, která potká každého, ale na žádné pedagogické fakultě se na ni nepřipravují – totiž odcházení.“ Připomněl pravidlo vždy a u všeho začínat s myšlenkou na konec a prostřednictvím tklivého příběhu dovedl posluchače k všeobjímající formuli: Buďte takovými řediteli, abyste nemuseli litovat, když se ohlédnete zpátky.

Zdroj: Pro časopis Řízení školy o konferenci Nezastupitelný zástupce Dominik Lipovský, vedoucí olomoucké pobočky spolku Otevřeno, redaktor e-magazínu Perpetuum