Veronika Tomášková 246 040 466 veronika.tomaskova@wolterskluwer.com

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. – redakce Řízení školy
pořádalo odbornou konferenci

ZÁSTUPCE ŘEDITELE VE VÍRU ZMĚN

Třetí ročník konference „Zástupce ředitele ve víru změn“ úspěšně navázal na ty předchozí: „Různé role zástupce ředitele školy“ a „Zástupce ředitele školy – a co ještě?“. Toto odborné setkání pro zástupce ředitelů škol i ředitele samotné se konalo 1. listopadu 2016. Příspěvky našich předních odborníků a zasvěcených lidí z praxe se věnovaly aktuálním tématům, upozorňovaly na důležitost role zástupce ředitele a v neposlední řadě se snažily přinést rady a praktická doporučení pro každodenní rutinní záležitosti i mimořádné události.

V závěru konference byly vyhlášeny výsledky 3. ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina 2016. Tato soutěž již třetím rokem oceňuje zástupce za jejich mimořádnou podporu řediteli, zapojení se do věcí školy, obětavost, se kterou pomáhají nejen žákům ale i učitelům a rodičům žáků.

Nominovat bylo možno od 1. května 2016. Dne 20. září 2016 bylo přihlašování do soutěže Zlatá karabina uzavřeno a odborná porota vybírala vítěze. Byla složená ze zástupců partnerů této soutěže, a ty jsme vybírali tak, aby byly zastoupeny různé oblasti – školství samozřejmě především, ale také neziskový sektor a firemní pohled.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zlatá karabina 2016 proběhlo 1. listopadu 2016 v Praze.

  • Cenu za mimořádný počin získala:
    • Ivana Heiduková ze školy ZŠ T. G. Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková
    • Michaela Kuthanová ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny
    • Hana Pilařová, ZŠ Stráž
  • 3. místo získala: Jana Radostová ZŠ Ostrava – Poruba
  • 2. místozískala: Radka Bradáčová, MŠ V Lukách, Rakovník
  • 1. místo získala: Marcela Javoříková, ZŠ Mánesova, Otrokovice

Porotci se však shodli, že vítězem soutěže byl ve skutečnosti každý nominovaný – dokazovaly to všechny ty krásné nominace, které ředitelé škol poslali.

Více o odborné konferenci i vyhlášení výsledků

S příspěvky vystoupili

Mgr. Zatloukal Tomáš; PhDr. Velčovský Václav, Ph.D.; PhDr. Mgr. Puškinová Monika, Ph.D.; PhDr. Trojan Václav, Ph.D.; PhDr. Mertin Václav; PhDr. Krejčová Lenka, Ph.D.; Mgr. Tannenbergerová Monika, Ph.D.; Ing. Klatovský Karel; Mgr. Zajíčková Renáta; Mgr. Šmejkal Jiří; Mgr. Hřebecký Miroslav; PhDr. Chvátal Ladislav, Ph.D. MBA, JA Czech; PhDr. Pánková Markéta

Místo konání

CEVRO Institut v Praze
Jungmannova 17
11000 Praha 1 – Nové Město