Veronika Tomášková 246 040 466 veronika.tomaskova@wolterskluwer.com

Již pošesté se v pondělí 14. 10. konala konference pro zástupce ředitelů, tentokrát nazvaná Zástupce na cestě k úspěchu. Více než 100 účastníků z celé České republiky si přijelo do zastupitelského sálu Magistrátu hl. města Prahy poslechnout 12 přednášejících, být svědky křtu knihy a předávání cen výhercům Zlaté karabiny. Vrcholný bod programu představovalo vyhlášení ceny pro nejlepšího zástupce Zlatá karabina, která tentokrát putovala do ZUŠ Hostivař.

Pestrý program otevřel náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, který pohovořil na téma kvality vzdělávání pohledem regionálních specifik. Situaci ve školství od vstupu GDPR v účinnost zhodnotila Alice Frýbová z AK Holubová advokáti, s.r.o., a také představila svoji první knihu První zkušenosti s GDPR ve školství. Ta je nyní v tiskárně a na a k zakoupení bude od listopadu.

Věčné téma šikany a postup školy při jejím řešení nastínil  Lukáš Kohoutek, ředitel centra primární prevence Jules a Jim, z. s. Velkému zájmu se těšil příspěvek Moniky Puškinové, specialistky na školskou legislativu, v tandemu s Ing. Petrou Schwarzovou, ředitelkou školy a lektorkou se zaměřením na financování škol. Zaměřily se na reformu financování regionálního školství.

Václav Trojan se věnoval důležitosti podpory a jeho vstup navodil atmosféru pro slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejlepšího zástupce ředitele Zlatá karabina 2019.

Za zvuku fanfár bylo rozdáno všech 5 ocenění – zlatá karabina pro Antonína Krňoula ze ZUŠ Hostivař,  stříbrnou získal Jan Podlena ze Sportovní soukromé ZŠ Litvínov a bronzová potěšila Irenu Bělohradovou ze ZŠ Polešovice. Uděleny byly také dvě karabiny za mimořádný počin, a to Zdeňce Mikeskové ze ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh a Gabriele Sloupové ze ZŠ Glowackého, Praha 8. Porotci se jednoznačně shodli, že vybrat z nominací byl opravdu nelehký úkol.

Odpolední program zahájil Aleš Mohout, ředitel Economia Events, který představil PREF – největší akci zaměřenou na současné trendy ve vzdělávání pro 21. století. Dana Petrová, ředitelka Domu zahraniční spolupráce, vysvětlila, proč jsou mezinárodní aktivity cestou k úspěchu českých škol.

Ředitel CEDU, Tomáš Hazlbauer, vysvětlil, proč mezi klíčové prvky vzdělávání patří demokracie ve škole a jak zajistit, aby se žáci prostřednictvím práce školního parlamentu naučili přebírat odpovědnost. Dominika Trčková z nadace Karla Janečka #jsemlaskavec 2019 uzavřela  program ve shodě s projektem, na kterém pracuje – stylově a laskavě.

Definitivní tečkou za celou konferencí byl hudby hlas v podání Hostivařského skoro nezávislého popového orchestru žákyň a žáků ZUŠ Hostivař.