Veronika Tomášková 246 040 466 veronika.tomaskova@wolterskluwer.com

Zástupce – pravá ruka ředitele

Konference úspěšně navázala na předchozí tři ročníky. V závěru byly slavnostně vyhlášeny výsledky 4. ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy „Zlatá karabina.

Soutěži i konferenci byla udělena záštita MŠMT i  Magistrátu hlavního města Prahy. Generálním partnerem je ekoTab. Odborným partnerem je Česká školní inspekce.

Příspěvky našich předních odborníků i zasvěcených lidí z praxe se věnovaly aktuálním tématům, legislativním novinkám, upozorní na důležitost role zástupce ředitele a v neposlední řadě přinesou rady a praktická doporučení pro každodenní rutinní záležitosti i mimořádné události. Programem prováděl Tomáš Hauptvogel, moderátor hlavní zpravodajské relace TV Prima a politického diskuzního pořadu Partie.

V rámci doprovodného programu představili svůj moderní cloudový informační systém pro školy iŠkola.cz, zástupci OP VVV radili s možnostmi podpory škol v rámci Výzvy Budování kapacit II, vzdělávání ředitelů, propojování formálního a neformálního vzdělávání a Microsoft účastníky seznámil s aplikacemi, kterými je vhodné doplnit výuku.

V průběhu konference byla také představena celostátní soutěž k příležitosti 10 let Bakala foundation pro střední školy.

V sekci ke stažení si můžete přečíst či stáhnout anotace jednotlivých příspěvků.

S příspěvky vystoupili

Mgr. Zatloukal Tomáš; Mgr. Borovec David; Mgr. Urban Michal; Mgr. Trojanová Irena, Ph.D.; PhDr. Mgr. Puškinová Monika, Ph.D.; Mgr. Doležilová Veronika; PhDr. Krejčová Lenka, Ph.D.; PhDr. Trojan Václav, Ph.D.; PhDr. Velčovský Václav, Ph.D.; Mgr. Zajíčková Renáta; Mgr. Bc. Chroboková Dagmar; Mgr. Škramlík Pavel

Místo konání

Magistrát hlavního města Praha
Mariánské nám. 2/2
11001 Praha 1