Veronika Tomášková 246 040 466 veronika.tomaskova@wolterskluwer.com

Již pošesté se v pondělí 14. 10. konala konference pro zástupce ředitelů, tentokrát nazvaná Zástupce na cestě k úspěchu. Více než 100 účastníků z celé České republiky si přijelo do zastupitelského sálu Magistrátu hl. města Prahy poslechnout 12 přednášejících, být svědky křtu knihy a předávání cen výhercům Zlaté karabiny. Vrcholný bod programu představovalo vyhlášení ceny pro nejlepšího zástupce Zlatá karabina, která tentokrát putovala do ZUŠ Hostivař.

Pestrý program otevřel náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, který pohovořil na téma kvality vzdělávání pohledem regionálních specifik. Situaci ve školství od vstupu GDPR v účinnost zhodnotila Alice Frýbová z AK Holubová advokáti, s.r.o., a také představila svoji první knihu První zkušenosti s GDPR ve školství. Ta je nyní v tiskárně a na a k zakoupení bude od listopadu.

Věčné téma šikany a postup školy při jejím řešení nastínil  Lukáš Kohoutek, ředitel centra primární prevence Jules a Jim, z. s. Velkému zájmu se těšil příspěvek Moniky Puškinové, specialistky na školskou legislativu, v tandemu s Ing. Petrou Schwarzovou, ředitelkou školy a lektorkou se zaměřením na financování škol. Zaměřily se na reformu financování regionálního školství.

Václav Trojan se věnoval důležitosti podpory a jeho vstup navodil atmosféru pro slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejlepšího zástupce ředitele Zlatá karabina 2019.

Za zvuku fanfár bylo rozdáno všech 5 ocenění – zlatá karabina pro Antonína Krňoula ze ZUŠ Hostivař,  stříbrnou získal Jan Podlena ze Sportovní soukromé ZŠ Litvínov a bronzová potěšila Irenu Bělohradovou ze ZŠ Polešovice. Uděleny byly také dvě karabiny za mimořádný počin, a to Zdeňce Mikeskové ze ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh a Gabriele Sloupové ze ZŠ Glowackého, Praha 8. Porotci se jednoznačně shodli, že vybrat z nominací byl opravdu nelehký úkol.

Odpolední program zahájil Aleš Mohout, ředitel Economia Events, který představil PREF – největší akci zaměřenou na současné trendy ve vzdělávání pro 21. století. Dana Petrová, ředitelka Domu zahraniční spolupráce, vysvětlila, proč jsou mezinárodní aktivity cestou k úspěchu českých škol.

Ředitel CEDU, Tomáš Hazlbauer, vysvětlil, proč mezi klíčové prvky vzdělávání patří demokracie ve škole a jak zajistit, aby se žáci prostřednictvím práce školního parlamentu naučili přebírat odpovědnost. Dominika Trčková z nadace Karla Janečka #jsemlaskavec 2019 uzavřela  program ve shodě s projektem, na kterém pracuje – stylově a laskavě.

Definitivní tečkou za celou konferencí byl hudby hlas v podání Hostivařského skoro nezávislého popového orchestru žákyň a žáků ZUŠ Hostivař.

Různé role zástupce ředitele školy

Svět kolem nás se mění a tradiční pojetí zástupce pro první a druhý stupeň, pro výuku a praktické vyučování už dávno není pravidlem. Zástupce ekonom, zástupce pro duši dítěte, zástupce a výchovný poradce, zástupce a ICT koordinátor nebo dokonce žádný zástupce – pestrá škála možností. Ale pro kterou variantu se rozhodnout? Jaké jsou výhody a jaká rizika? O své zkušenosti se podělí ti, kteří mají s různými rolemi zástupce osobní zkušenosti, a také budou prezentovány zajímavé výsledky výzkumu CŠM PedF UK.

S příspěvky vystoupili

PhDr. Trojan Václav, Ph.D.; PhDr. Mgr. Puškinová Monika, Ph.D.; Mgr. Trojanová (Lhotková) Irena, Ph.D.; Ing. Šikýř Martin, Ph.D.; Bc. Stárek Jiří; Mgr. Hřebecký Miroslav; Mgr. Rada František; Mgr. Zajíčková Renáta; MgA. Bc. Králová Olga; Mgr. Thumsová Martina; Mgr. Hubatka Miloslav

Místo konání

CEVRO Institut
Jungmannova 17
110 00 Praha 1 – Nové Město

Zástupce ředitele školy – a co ještě?

Na konferenci a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy přijeli účastníci ze všech koutů České republiky. Akce probíhala v prostorách atriového dvora historické budovy Měšťanské besedy, které pro účely konání této akce poskytl CEVRO Institut. V úvodu konference byla také slavnostně pokřtěna nová kniha „Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny“ autorů Václava Trojana, Moniky Puškinové a Ireny Trojanové.

Vítězkou soutěže Zlatá karabina se stala Milena Vincenciová ze ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba, stříbrnou karabinu získala Romana Fajmonováze ZŠ a gymnázia Vítkov a bronzovou Karla Javorková ze SŠ informačních technologií Frýdek-Místek. Porota udělila také dvě ceny za mimořádný počin – Tomáši Řebíčkovi ze ZŠ Lesní, Liberec, a Daně Petrákové z MŠ a ZŠ Koloděje. Porotci se však shodli, že vítězem soutěže byl ve skutečnosti každý nominovaný – dokazovaly to všechny ty krásné nominace, které (nejen) ředitelé škol poslali.

S příspěvky vystoupili

PhDr. Trojan Václav, Ph.D.; Mgr. Hřebecký Miroslav; Mgr. Fidrmuc Jaroslav; PhDr. Velčovský Václav, Ph.D.; PhDr. Mgr. Puškinová Monika, Ph.D.; Ing. Klatovský Karel; Mgr. Bc. Chroboková Dagmar; PhDr. Čáp David; Mgr. Trojanová (Lhotková) Irena, Ph.D.; doc. PhDr. Veteška Jaroslav, Ph.D.; Vrtiška Ondřej; PhDr. Andrys Ondřej, MAE; Mgr. Štěpaník Jakub

Místo konání

CEVRO Institut
Jungmannova 17
110 00 Praha 1 – Nové Město

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. – redakce Řízení školy
pořádalo odbornou konferenci

ZÁSTUPCE ŘEDITELE VE VÍRU ZMĚN

Třetí ročník konference „Zástupce ředitele ve víru změn“ úspěšně navázal na ty předchozí: „Různé role zástupce ředitele školy“ a „Zástupce ředitele školy – a co ještě?“. Toto odborné setkání pro zástupce ředitelů škol i ředitele samotné se konalo 1. listopadu 2016. Příspěvky našich předních odborníků a zasvěcených lidí z praxe se věnovaly aktuálním tématům, upozorňovaly na důležitost role zástupce ředitele a v neposlední řadě se snažily přinést rady a praktická doporučení pro každodenní rutinní záležitosti i mimořádné události.

V závěru konference byly vyhlášeny výsledky 3. ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina 2016. Tato soutěž již třetím rokem oceňuje zástupce za jejich mimořádnou podporu řediteli, zapojení se do věcí školy, obětavost, se kterou pomáhají nejen žákům ale i učitelům a rodičům žáků.

Nominovat bylo možno od 1. května 2016. Dne 20. září 2016 bylo přihlašování do soutěže Zlatá karabina uzavřeno a odborná porota vybírala vítěze. Byla složená ze zástupců partnerů této soutěže, a ty jsme vybírali tak, aby byly zastoupeny různé oblasti – školství samozřejmě především, ale také neziskový sektor a firemní pohled.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zlatá karabina 2016 proběhlo 1. listopadu 2016 v Praze.

  • Cenu za mimořádný počin získala:
    • Ivana Heiduková ze školy ZŠ T. G. Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková
    • Michaela Kuthanová ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny
    • Hana Pilařová, ZŠ Stráž
  • 3. místo získala: Jana Radostová ZŠ Ostrava – Poruba
  • 2. místozískala: Radka Bradáčová, MŠ V Lukách, Rakovník
  • 1. místo získala: Marcela Javoříková, ZŠ Mánesova, Otrokovice

Porotci se však shodli, že vítězem soutěže byl ve skutečnosti každý nominovaný – dokazovaly to všechny ty krásné nominace, které ředitelé škol poslali.

Více o odborné konferenci i vyhlášení výsledků

S příspěvky vystoupili

Mgr. Zatloukal Tomáš; PhDr. Velčovský Václav, Ph.D.; PhDr. Mgr. Puškinová Monika, Ph.D.; PhDr. Trojan Václav, Ph.D.; PhDr. Mertin Václav; PhDr. Krejčová Lenka, Ph.D.; Mgr. Tannenbergerová Monika, Ph.D.; Ing. Klatovský Karel; Mgr. Zajíčková Renáta; Mgr. Šmejkal Jiří; Mgr. Hřebecký Miroslav; PhDr. Chvátal Ladislav, Ph.D. MBA, JA Czech; PhDr. Pánková Markéta

Místo konání

CEVRO Institut v Praze
Jungmannova 17
11000 Praha 1 – Nové Město

Zástupce – pravá ruka ředitele

Konference úspěšně navázala na předchozí tři ročníky. V závěru byly slavnostně vyhlášeny výsledky 4. ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy „Zlatá karabina.

Soutěži i konferenci byla udělena záštita MŠMT i  Magistrátu hlavního města Prahy. Generálním partnerem je ekoTab. Odborným partnerem je Česká školní inspekce.

Příspěvky našich předních odborníků i zasvěcených lidí z praxe se věnovaly aktuálním tématům, legislativním novinkám, upozorní na důležitost role zástupce ředitele a v neposlední řadě přinesou rady a praktická doporučení pro každodenní rutinní záležitosti i mimořádné události. Programem prováděl Tomáš Hauptvogel, moderátor hlavní zpravodajské relace TV Prima a politického diskuzního pořadu Partie.

V rámci doprovodného programu představili svůj moderní cloudový informační systém pro školy iŠkola.cz, zástupci OP VVV radili s možnostmi podpory škol v rámci Výzvy Budování kapacit II, vzdělávání ředitelů, propojování formálního a neformálního vzdělávání a Microsoft účastníky seznámil s aplikacemi, kterými je vhodné doplnit výuku.

V průběhu konference byla také představena celostátní soutěž k příležitosti 10 let Bakala foundation pro střední školy.

V sekci ke stažení si můžete přečíst či stáhnout anotace jednotlivých příspěvků.

S příspěvky vystoupili

Mgr. Zatloukal Tomáš; Mgr. Borovec David; Mgr. Urban Michal; Mgr. Trojanová Irena, Ph.D.; PhDr. Mgr. Puškinová Monika, Ph.D.; Mgr. Doležilová Veronika; PhDr. Krejčová Lenka, Ph.D.; PhDr. Trojan Václav, Ph.D.; PhDr. Velčovský Václav, Ph.D.; Mgr. Zajíčková Renáta; Mgr. Bc. Chroboková Dagmar; Mgr. Škramlík Pavel

Místo konání

Magistrát hlavního města Praha
Mariánské nám. 2/2
11001 Praha 1

Naše konference Vám usnadní profesní život

Oborná konference pro zástupce ředitelů škol ( a nejen pro ně) má již mnohaletou tradici. Každý ročník se věnuje aktuální legislativě, personalistice v oblasti školství a předává mnoho osvědčených tipů z praxe.  Jsme rádi, že pomáháme usnadnit mnohdy nelehké postavení zástupkyň a zástupců, můžeme jim předat cenné rady od předních odborníků stejně jako praktické tipy od respektovaných kolegů.

Předchozí ročníky

Redakce školství pořádá či spolupořádá odborné konference, semináře, workshopy a soutěže.

Mezi nejznámější patří např. odborná konference pro malotřídní školy: Jak se žije malotřídkám, odborná konference pro zástupkyně a zástupce ředitele školy: Zástupce – na cestě k úspěchu, odborná konference Škola jako místo setkávání.

Jsme partnery soutěží – např. EDUÍNA (EDUin), Zlatý Ámos (Klub Domino), GTP (Varkey Foundation), Ředitel roku (Tutor), Čeština je i můj jazyk (META o.p.s.); Spolupořádáme např. konferenci Škola jako místo setkávání… Pořádáme netradiční soutěž o nejlepšího zástupce ředitele školy – Zlatá karabina.

Zástupce – včera, dnes a zítra

Tato úspěšná a oblíbená odborná konference se konala již po páté. V jejím průběhu byly opět slavnostně vyhlášeny výsledky 5. ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy „Zlatá karabina„. Vítězem se stal Josef Končel z Gymnázia Jana Palacha v Praze.

Soutěži i konferenci byla udělena záštita MŠMT i  Magistrátu hlavního města Prahy. Generálním partnerem byl ekoTab.

Příspěvky našich předních odborníků i zasvěcených lidí z praxe se věnovaly převážně aktuálním tématům, legislativním novinkám, upozornily na důležitost role zástupce ředitele a v neposlední řadě přinesly rady a praktická doporučení pro každodenní rutinní záležitosti či mimořádné události.

Programem prováděl Tomáš Hauptvogel, moderátor hlavní zpravodajské relace TV Prima a politického diskuzního pořadu Partie.

S příspěvky vystoupili

PhDr. Andrys Ondřej, MAE; Ing. Čepelová Marcela; PhDr. Mgr. Puškinová Monika, Ph.D.; PhDr. Trojan Václav, Ph.D.; Frýbová Alice, AK Holubová advokáti s. r. o.; Mgr. Kurka Martin; Hána Lukáš; Bruk Vojtěch; Křivánková Kateřina; Adami Kateřina; PhDr. Kendíková Jitka; Kohoutek Lukáš; Mašek Jan; Šrajer Michal

Místo konání

Magistrát hlavního města Praha
Mariánské nám. 2/2
11001 Praha 1

Program odborné konference Zástupce – včera dnes i zítra

od 8:30 do 9:00 Prezence
od 9:00 do 9:20 Zahájení, slovo úvodem
od 9:20 do 9:50

Kvalita vzdělávání z pohledu vzdělávacích výsledků, Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora

 

Náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA v rámci své prezentace pohlíží na kvalitu a efektivitu vzdělávání v České republice na základě vzdělávacích výsledků, kterých dosahují žáci na 1. stupni ZŠ, 2. stupni ZŠ a na středních školách, komentuje faktory a systémové intervence, kterými jsou výsledky žáků ovlivňovány, a nabízí také několik doporučení pro zvyšování kvality počátečního vzdělávání v České republice.

od 9:50 do 10:05

Realizace vašich potřeb prostřednictvím OP VVV podruhé, Ing. Marcela Čepelová, vedoucí oddělení zjednodušených projektů OP VVV

Představení výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Šablony II. Součástí příspěvku budou jak informace o výzvě, tak shrnutí největších rozdílů mezi Šablonami I a II. Jedním z největších je přitom fakt, že příjemci dotací mohou nově být také základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání.

V průběhu celého programu konference pak bude zajištěna možnost konzultace k administraci Šablon II.

od 10:05 do 10:45

Zástupce ředitele optikou pracovního práva, Monika Puškinová, specialistka na školskou legislativu a garant legislativy pro Řízení školy

Cílem příspěvku je komentář momentů, které vyvolávají dotazy v souvislosti s pracovním poměrem zástupce ředitele. Příspěvek je zaměřen na pracovní poměr zástupce ředitele veřejné školy.

Obsah:

– Ve kterých případech se pracovní poměr zakládá jmenováním? Ve kterých případech se jmenováním pracovní poměr mění?

– Kdy lze se zástupcem ředitele sjednat zkušební dobu? Jaké má její sjednání důsledky?

– Jaké skutečnosti mají vliv na příplatek za vedení zástupce ředitele veřejné školy?

– Jak se stanoví týdenní rozsah pedagogické činnosti zástupce ředitele veřejné školy?

– Jak lze ukončit pracovní poměr jmenovaného zástupce ředitele?

– Další otázky aktuální ke dni konání konference.

od 10:45 do 11:15

Vysychající pramen aneb Zástupci se do bludiště nehrnou, Václav Trojan, PedF UK

Reflexe ředitelských konkurzů posledního období ukazuje smutný trend. Počet zájemců klesá, na atraktivní střední školy přijdou přihlášky od dvou uchazečů, některé konkurzy na základní školy se odložily z důvodu nulového zájmu. Navíc citelně vysychá tradiční zdroj zájemců, neboť zástupci ředitelů znalí situace se do ředitelských židlí nehrnou. Neskončí to ovšem tak, že nakonec školy stejně povedou, pokud se popsaný trend nezastaví? Zkrátka – vážně i nevážně o zástupcích, konkurzech a současné škole…

od 11:15 do 12:05 Přestávka na oběd
od 12:05 do 12:25 Novinky v GDPR, Mgr. Alice Frýbová, advokátní kancelář Holubová advokáti s.r.o.
od 12:25 do 12:45

Školy a PR ve věku GDPR, Martin Kurka, advokátní kancelář e-Legal

Jakým způsobem pracovat s fotografiemi a videi za akcí? Jak přistupovat k sociálním sítím a příspěvkům od studentů či pedagogů? A co propagační materiály umístěné na webu škol? GDPR pro propagaci škol jasně a stručně.

od 12:45 do 13:05

Kritické myšlení – jak odhalit klamy a dezinformace, Lukáš Hána, lektor a konzultant, zakladatel projektu Kritické myšlení

Problém není to, že máme málo informací. Naopak. Máme jich až moc. A mnoho z nich je navíc zavádějících nebo úplně chybných. Pokud máme přístup k takto bohatým zdrojům informací, je čím dál tím důležitější se v nich umět vyznat a pracovat s nimi. Jak na to ale, když si informace protiřečí? Jak poznat co je pravda a co lež? Řešením je kritické myšlení. Na přednášce vysvětlím, co to je, jak ho používat a jak ho rozvíjet.

od 13:05 do 13:25

Zvol si info, aneb jak se nestat loutkou propagandy, Kateřina Křivánková, a Vojtěch Bruk, předsedkyně a místopředseda spolku Zvol si info

Příspěvek představí projekt Zvol si info a ukázky manipulativních technik moderních dezinformací a propagandy. Na konkrétních příkladech ukáže, jak odhalovat dezinformace, jaké nástroje k tomu používat, co mezi mladými lidmi momentálně koluje a také jak podle nás nejlépe přistupovat k samotné výuce této problematiky.

od 13:25 do 14:00 Slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina
od 14:00 do 14:20 Přestávka na kávu
od 14:20 do 14:40

Asistent pedagoga – zaměstnanec školy, Jitka Kendíková, ředitelka Základní školy a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského

Příspěvek se zaměřuje na témata spojená s asistenty pedagoga. Na základě platné legislativy bude postupně odpovídat zejména na následující otázky: Jaké mohou být role asistenta pedagoga ve škole? Jak s těmito zaměstnanci vedení školy pracuje? Jaké pracovní podmínky je třeba zajistit? V čem je práce asistenta pedagoga specifická? Čím se tito zaměstnanci liší od dalších pracovníků školy? Na jaké problémy se vedení školy musí v tomto ohledu připravit? Uvedená témata doplní nejen odkazy na platnou legislativu, ale i rady a příklady z každodenní praxe.

od 14:40 do 15:00

Třídnické hodiny, Lukáš Kohoutek, ředitel Jules a Jim

Všichni jsme již někde slyšeli o tom, že jsou třídnické hodiny důležité. Píšou to i v metodickém doporučení proti šikanování. Jak ale může kvartální administrace žákovských knížek napomáhat třídnímu klimatu? V příspěvku proto prozkoumáme základní typologii a cíle třídnických hodin, jejich vhodnou náplň, frekvenci, časovou dotaci a především principy, o které by se měla opírat. Vyplynou nám pak přínosy nejen pro jednotlivé třídy, ale i pro klima celé školy.

od 15:00 do 15:15

Brain & breakfast – pravidelná dávka inspirace, Jan Mašek a Michal Šrajer, program Brain & breakfast

Brain&Breakfast jsou inspirativní snídaně, při kterých každý měsíc zajímavé osobnosti (z minulosti například Eva Jiřičná, Jan Pirk či Milan Hejný) povídají o svém životním příběhu i oboru, ve kterém se pohybují. Ukazují jak barevné a zajímavé jsou světy kolem nás a co se děje tam, kam běžně nedohlédneme. Snídaně vznikly proto, abychom se neuzavírali ve svých bublinách, ale objevovali a učili se. Letos jsme začali snídaně živě promítat také do škol a ohlasy těch, kteří se zapojili, jsou nadšené. Poradíme vám, jak se do projektu zapojit i na vaší škole.

od 15:15 do 15:30 slavnostní zakončení konference 

Doprovodný program

Doprovodný program se konal po celý průběh konference v přilehlém sále i okolních prostorech. Návštěvníci konference se tak mohli podrobně seznámit s programy KUPROG: psychologická a speciálně pedagogická péče o děti a dospívající v MŠ, ZŠ a SŠ. Nechyběli ani odborníci z MŠMT, kteří poskytli konzultace k administraci šablon II.

 

Prezentace ke stažení

Asistent pedagoga – zaměstnanec školy Novinky v GDPR
Školy a PR ve věku GDPR Třídnické hodiny
Šablony II – změny Zástupce ředitele optikou pracovního práva
Kritické myšlení – jak odhalit klamy a dezinformace – připravujeme Vysychající pramen aneb Zástupci se do bludiště nehrnou- připravujeme
Kvalita a efektivita vzdělávání z pohledu vzdělávacích výsledků- připravujeme

Pořadatel

Redakce Řízení školy

Wolters Kluwer ČR, a. s.
U nákladového nádraží 10
130 00 Praha 3
IČ: 63077639
DIČ: CZ63077639
www.rizeniskoly.cz

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE


 

 

PARTNEŘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODBORNÍ PARTNEŘI KONFERENCE